Wat je niet alleen
             kunt doen, doe
   je samen!
Noodhulpbureau
        voor cliĆ«nten die
financieel tussen
       wal en schip vallen
Aanvragen geven
          de problematiek
   een gezicht
      Effectieve hulp
     geeft perspectief!
        Een menselijke
samenleving
      laat niemand aan
   zijn lot over

Wie kan er aanvragen en hoe vraag je aan?

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties voor hun cliënten.

Sun behandelt alleen aanvragen voor inwoners van de gemeenten die SUN financieel steunen in de bureaukosten. Dit zijn de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden, Waadhoeke, Leeuwarderadeel, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Noardeast-Fryslan en Tytsjerksteradiel.

Aanvragen voor inwoners uit de overige gemeenten worden helaas niet in behandeling genomen.

De aanvraag moet schriftelijk (post of mail) worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen.

Alle in het kader van de aanvraag verstrekte informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Download het aanvraagformulier en de bijlage.

Bij twijfel bel het bureau! We staan u graag te woord.

Wanneer vraag je aan en waarvoor

Wanneer vraag je aan en waarvoor?
Aanvragen kunnen worden ingediend in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen
niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

Voorbeelden waarvoor aangevraagd kan worden:

  • de aankoop van duurzame gebruiksgoederen zoals wasmachine of koelkast
  • woninginrichting bijvoorbeeld vloerbedekking, tafel en stoelen, bed en matras
  • kosten van levensonderhoud
  • identiteitspapieren
  • kleding
  • legeskosten
  • het opknappen van de woning

Voorafgaand aan een aanvraag kan telefonisch of per mail overlegd worden met het bureau.

Hoeveel kun je aanvragen

De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Soms gaat het om relatief weinig
geld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs of voor eerste levensbehoeften.
Maar het kan ook gaan om grotere bedragen, zoals bij woninginrichting.

Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter.

Neem bij twijfel
contact op met onze medewerkers.

Hoe snel gaat het?

Hulp kan binnen 24 uur beschikbaar zijn.

Dat is mede afhankelijk van de urgentie en van de juiste en volledige informatie.

Bel 0683609304 en spreek de voicemail in. Buiten de spreekuurtijden luisteren wij regelmatig de voicemail af.

Over de aanvraag of over het aanvraagformulier kan altijd (telefonisch of per mail)
worden overlegd met het bureau.

Neem bij twijfel direct contact op!

SUN Friesland streeft naar een snelle, zorgvuldige afhandeling van de aanvragen voor noodhulp.
Een heldere en doelmatige procedure helpt daarbij.
Deze site geeft een antwoord op de meest gestelde vragen over de aanvraag.

Neem ook contact op met ons op voor advies over de voorliggende voorzieningen, de sociale wetgeving, vervolgtrajecten
en over landelijk opererende fondsen en donateurs.