Wat je niet alleen
             kunt doen, doe
   je samen!
Noodhulpbureau
        voor cliĆ«nten die
financieel tussen
       wal en schip vallen
Aanvragen geven
          de problematiek
   een gezicht
      Effectieve hulp
     geeft perspectief!
        Een menselijke
samenleving
      laat niemand aan
   zijn lot over
De stiennen man

Tot ver na de middeleeuwen werd Friesland regelmatig getroffen door
overstromingen.

Bij ongunstige wind en springtij spoelde het water grote stukken van de
gebrekkige dijken weg. In 1570 was het weer eens raak. Bij wat de
Allerheiligenvloed ging heten stroomde de zee over de lage delen langs
de hele kust. De schade was enorm. Het was aan de Spaanse
landvoogd Caspar de Robles te danken dat voor het herstel en de
versterking van de dijken de krachten werden gebundeld.

In 1576 was het werk voltooid en was Friesland beter beschermd tegen
de zee.

Op de dijk ten zuiden van Harlingen kwam een gedenkteken: een zuil
met daarop twee gezichten, de een met de blik naar het zuiden, de
ander naar het noorden. Dat werd in de volksmond al snel de stenen
man, de stiennen man. Het is een symbool voor wat met goede
samenwerking tot stand kan worden gebracht.

Vandaar dat de Stiennen man in het logo van Sun Friesland is verwerkt.