Doelstelling

Doelstelling

SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Voorliggende voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekering of de schuldhulpverlening. Hulpverleners kunnen aanvragen doen bij SUN voor hun cliënten die financieel tussen wal en schip vallen en waar geen andere mogelijkheden zijn om in de nood te voorzien.

Werkwijze

SUN streeft ernaar om binnen één werkweek een beslissing te nemen. Bij hoge urgentie doen wij dit binnen 24 uur.

Wanneer nadere informatie is vereist of relevante informatie ontbreekt, nemen we (telefonisch of per mail) contact op met de aanvrager. De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Elke situatie wordt individueel bekeken. Soms gaat het om relatief weinig geld, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs of voor eerste levensbehoeften. Maar het kan ook gaan om grotere bedragen, zoals bij woninginrichting.

SUN Friesland bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt gegeven. Hierop is géén beroep mogelijk. Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter.