Effectieve noodhulp geeft perspectief

Stichting Urgente Noden Friesland, kortweg SUN Friesland is in 2010 opgericht als noodhulpbureau voor inwoners van Friesland. SUN is ontstaan door samenwerking tussen gemeenten, particuliere fondsen, hulp- en dienstverlenende organisaties, maatschappelijke organisaties, kerken en de provincie Fryslân. 

SUN is een vorm van publiek-private samenwerking. Landelijke en Friese fondsen dragen bij aan de vorming van een jaarlijks giftenbudget, dat geheel ten goede komt aan inwoners van Friesland die financieel in nood zitten. Gemeentendragen de kosten van een klein en efficiënt bureau, waar het werk verzet wordt. Zorg- en hulpverlenende organisaties vragen aan voor hun cliënten. Het rendement is maximaal als de gift past in een goed opgezet hulpverleningstraject.