Effectieve noodhulp geeft perspectief

Stichting Urgente Noden Friesland, kortweg SUN Friesland is in 2010 opgericht als noodhulpbureau voor inwoners van Friesland. SUN is ontstaan door samenwerking tussen gemeenten, particuliere fondsen, hulp- en dienstverlenende organisaties, maatschappelijke organisaties, kerken en de provincie Fryslân. 

SUN is een vorm van publiek-private samenwerking. Landelijke en Friese fondsen dragen bij aan de vorming van een jaarlijks giftenbudget, dat geheel ten goede komt aan inwoners van Friesland die financieel in nood zitten. Gemeentendragen de kosten van een klein en efficiënt bureau, waar het werk verzet wordt. Zorg- en hulpverlenende organisaties vragen aan voor hun cliënten. Het rendement is maximaal als de gift past in een goed opgezet hulpverleningstraject.

 

Corona

In deze onzekere tijden kan het voor inwoners van Fryslân voorkomen dat noodsituaties nijpender worden en direct handelen vragen. SUN blijft daarom actief in het wekelijks toekennen van noodhulp en rekt haar doelstellingen desgevraagd enigszins op. 

Het spreekuur is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur zoals u van ons gewend bent. U kunt ook mailen naar info@sunfriesland.nl. De mail wordt op werkdagen gelezen en aanvragen worden behandeld.

Op donderdag nemen we de besluiten en worden de betalingen gedaan.

Bij de aanvraag is gewijzigd. Als niet alle bijlagen beschikbaar zijn, doe dan de aanvraag met de gegevens waarover u wel beschikt. Wel graag het aanvraagformulier blijven gebruiken.

Niet alle afdelingen financiën van de hulpverleners zijn open of minder beschikbaar. Om deze reden is het nu mogelijk om bedragen tot € 500,-- te storten op de betaalrekening van de client zelf,  mits client daarover kan beschikken. (door roodstand is het mogelijk dat client geen bedragen van de betaalrekening kan opnemen.)

U kunt ook aanvragen doen voor zzp-ers en kleine zelfstandigen voor leefgeld. Het aanvraagformulier en een bankafschrift is dan voldoende.

Bij twijfel neem contact met ons op. telefoonnummer 06 836 093 04 of mail: info@sunfriesland.nl

We wensen u allen sterkte de komende tijd.