Aanvragen

 

Voor vragen en noodgevallen kunt u bellen met 06 836 093 04 of mailen aan info@sunfriesland.nl. We raadplegen de mail dagelijks.

Uw aanvragen kunt u blijven indienen via de site. Deze worden behandeld. 

Het kantoor is vanaf 23-01-2021 gesloten voor de duur van de avondklok, we werken vanuit huis.

Corona

In deze onzekere tijden kan het voor inwoners van Fryslân voorkomen dat noodsituaties nijpender worden en direct handelen vragen. SUN blijft daarom actief in het wekelijks toekennen van noodhulp en rekt haar doelstellingen desgevraagd enigszins op. 

Het spreekuur is op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur zoals u van ons gewend bent. U kunt ook mailen naar info@sunfriesland.nl. De mail wordt op werkdagen gelezen en aanvragen worden behandeld. 

Op donderdag nemen we de besluiten en worden de betalingen gedaan.

Bij de aanvraag is gewijzigd. Als niet alle bijlagen beschikbaar zijn, doe dan de aanvraag met de gegevens waarover u wel beschikt. Wel graag het aanvraagformulier blijven gebruiken.

Niet alle afdelingen financiën van de hulpverleners zijn open of minder beschikbaar. Om deze reden is het nu mogelijk om bedragen tot € 500,-- te storten op de betaalrekening van de client zelf,  mits client daarover kan beschikken. (door roodstand is het mogelijk dat client geen bedragen van de betaalrekening kan opnemen.)

U kunt ook aanvragen doen voor zzp-ers en kleine zelfstandigen voor leefgeld. Een aanvraagformulier en een bankafschrift van de afgelopen maand met saldo is dan voldoende.

Bij twijfel neem contact met ons op.

We wensen u allen sterkte de komende tijd.

 

Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, dan kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van één van de op de pagina Voor wie? genoemde gemeenten en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of hij voor u via deze website een aanvraag wil indienen. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
 2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Bij enkele vragen kunt u op  drukken om extra informatie te krijgen. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
 4. U krijgt een reactie van de Bureaucoördinator. Wacht u haar bericht s.v.p. af. Als u alle benodigde informatie juist aanlevert, dan kunnen wij op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.
 5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. Check na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.
 6. Mee te sturen bijlagen:
  1. bankafschrift afgelopen maand met saldo
  2. overzicht inkomsten en uitgaven
  3. inkomensbewijs
  4. indien schulden: overzicht van de schulden
  5. bij woninginrichting noodzaak verhuizing, begroting van de kosten en eventueel vloeroppervlakte
  6. bij tandartskosten begroting van de tandarts.

Na verzending van het formulier ontvang u een bevestigingsmail. Als u geen mail heeft ontvangen dan is het formulier niet verzonden. Bij problemen kunt u contact opnemen met het bureau.

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stichting Urgente Noden Friesland vindt u hier.

Mocht het aanvragen niet lukken...

Mocht u problemen ondervinden met het digitale aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met ons.