Aanvragen

Bent u professionele hulpverlener?

Als u een aanvraag voor uw cliënt noodzakelijk of wenselijk vindt, dan kunt u een aanvraag doen via de button onder aan deze pagina. Lees eerst de voorwaarden.

Bent u inwoner?

Bent u inwoner van één van de op de pagina Voor wie? genoemde gemeenten en wilt u in aanmerking komen voor een eenmalige gift? Vraag dan uw hulpverlener of hij voor u via deze website een aanvraag wil indienen. Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend door een professionele hulpverlener.

Stappenplan

Hieronder de belangrijkste stappen die leiden tot een aanvraag op een rijtje:

 1. Lees de websitepagina’s Voor wie? en deze pagina.
 2. Doe de Quick scan. Indien de Quick scan uitwijst dat de cliënt niet in aanmerking komt voor een gift, dan kunt u alsnog contact opnemen met ons bureau voor overleg.
 3. Als de uitkomst van de Quick scan positief is, dan vult u het digitale Aanvraagformulier in en stuurt u zo mogelijk en nodig bijlagen mee. Het invullen van het aanvraagformulier is eenvoudig. Bij enkele vragen kunt u op  drukken om extra informatie te krijgen. Een nog niet volledig ingevuld formulier kunt u tussentijds opslaan en later weer openen met een wachtwoord.
 4. U krijgt een reactie van de Bureaucoördinator. Wacht u haar bericht s.v.p. af. Als u alle benodigde informatie juist aanlevert, dan kunnen wij op korte termijn een besluit nemen over uw aanvraag, zo nodig binnen 24 uur.
 5. Indien een gift wordt toegekend, dan wordt die uitbetaald aan de aanvragende instelling of de leverancier. Nooit rechtstreeks aan een cliënt. Als er sprake is van bewindvoering, kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten. Check na definitieve toekenning of het geld is gestort op de betreffende rekening.
 6. Mee te sturen bijlagen:
  1. bankafschrift afgelopen maand met saldo
  2. overzicht inkomsten en uitgaven
  3. inkomensbewijs
  4. indien schulden: overzicht van de schulden
  5. bij woninginrichting noodzaak verhuizing, begroting van de kosten en eventueel vloeroppervlakte
  6. bij tandartskosten begroting van de tandarts.

 

Privacyreglement

Het privacyreglement van Stichting Urgente Noden Friesland vindt u hier.

Mocht het aanvragen niet lukken

Mocht u problemen ondervinden met het digitale aanvraagformulier, dan kunt u ook gebruikmaken van ons aanvraagformulier in PDF-formaat. Deze kunt u ingevuld mailen naar info@sunfriesland.nl.