Voor wie?

Wie kan er aanvragen en hoe vraag je aan?

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties voor hun cliënten.

Doet uw organisatie voor de eerste keer een aanvraag dan dient u vooraf uw gegevens aan SUN bekend te maken. Wij vragen u een bericht te sturen waarin opgenomen zijn: Kvk nummer, adresgegevens, website, e-mailadres, aard van de organisatie en rekeningnummer voor cliëntgelden.

Sun behandelt alleen aanvragen voor inwoners van de gemeenten die SUN financieel steunen in de bureaukosten. Dit zijn de gemeenten:

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden, Waadhoeke, Ooststellingwerf,  Opsterland,  Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Noardeast-Fryslan en Tytsjerksteradiel. Aanvragen voor inwoners uit de overige gemeenten worden helaas niet in behandeling genomen.

De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen. Alle in het kader van de aanvraag verstrekte informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer vraag je aan en waarvoor?

Aanvragen kunnen worden ingediend in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

Voorbeelden waarvoor aangevraagd kan worden:

  • de aankoop van duurzame gebruiksgoederen zoals wasmachine of koelkast
  • woninginrichting bijvoorbeeld vloerbedekking, tafel en stoelen, bed en matras
  • kosten van levensonderhoud
  • identiteitspapieren
  • kleding
  • legeskosten
  • het opknappen van de woning

Op deze pagina worden meer voorbeelden van aanvragen bij SUN Friesland beschreven. Voorafgaand aan een aanvraag kan telefonisch of per mail overlegd worden met het bureau.

Hoeveel kun je aanvragen?

De hulpvraag bepaalt de hoogte van het aan te vragen bedrag. Soms gaat het om relatief weinig geld voor de aanschaf van een identiteitsbewijs of voor eerste levensbehoeften. Maar het kan ook gaan om grotere bedragen, zoals bij woninginrichting. Een bijdrage heeft altijd een incidenteel karakter. Neem bij twijfel contact op met onze medewerkers.

Hoe snel gaat het?

Hulp kan binnen 24 uur beschikbaar zijn. Dat is mede afhankelijk van de urgentie en van de juiste en volledige informatie. Bel 06 836 09 304 en spreek de voicemail in. Buiten de spreekuurtijden luisteren wij regelmatig de voicemail af. Over de aanvraag of over het aanvraagformulier kan altijd (telefonisch of per mail) worden overlegd met het bureau. Neem bij twijfel direct contact op!