Voor wie?

Wie kan er aanvragen en hoe vraag je aan?

SUN behandelt alleen aanvragen voor inwoners van de gemeenten die SUN financieel steunen in de bureaukosten. Dit zijn de gemeenten:

Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Terschelling, Smallingerland, Leeuwarden, Waadhoeke, Ooststellingwerf,  Opsterland,  Schiermonnikoog, Súdwest Fryslân, Noardeast-Fryslan,Tytsjerksteradiel en Vlieland

Aanvragen voor inwoners uit de overige gemeenten worden helaas niet in behandeling genomen.
Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door medewerkers van hulp- en dienstverlenende organisaties voor hun cliënten.

Doet uw organisatie voor de eerste keer een aanvraag dan dient u vooraf uw gegevens aan SUN bekend te maken. Wij vragen u een bericht te sturen waarin opgenomen zijn: Kvk nummer, adresgegevens, website, e-mailadres, aard van de organisatie en rekeningnummer voor cliëntgelden.

De aanvraag moet digitaal worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen. Alle in het kader van de aanvraag verstrekte informatie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Wanneer vraag je aan en waarvoor?

Aanvragen kunnen worden ingediend in urgente noodsituaties, wanneer (wettelijke) voorzieningen niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn.

 

Voorbeelden waarvoor aangevraagd kan worden:

•    de aankoop van duurzame gebruiksgoederen zoals wasmachine of koelkast
•    woninginrichting bijvoorbeeld vloerbedekking, tafel en stoelen, bed en matras
•    kosten van levensonderhoud
•    identiteitspapieren
•    kleding
•    legeskosten
•    tandartskosten

 


 

Op deze pagina worden meer voorbeelden van aanvragen bij SUN Friesland beschreven. Voorafgaand aan een aanvraag kan telefonisch of per mail overlegd worden met het bureau.