Veelgestelde vragen

Wat is dit voor een stichting?

De Stichting Urgente Noden Friesland is een samenwerkingsverband van geldverstrekkende fondsen en donateurs, lokale overheid en hulpverlenende organisaties.

Wat doet de Stichting Urgente Noden Friesland?

Het fonds geeft financiële hulp aan inwoners van diverse gemeenten in  Friesland die in een acute financiële noodsituatie verkeren en niet meer of niet voldoende in aanmerking komen voor een (wettelijke) voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Zie de ‘voorliggende voorzieningen’.

Kan door iedereen een aanvraag worden ingediend?

Nee, aanvragen gaan altijd via professionele hulpverleners van een organisatie voor maatschappelijke hulp- of dienstverlening. Bewindvoerders kunnen samen met een hulpverlener een aanvraag doen. De hulpverlener schrijft dan de brief over de noodzaak van de voorziening en wat nodig is. Bij een aanvraag voor woninginrichting vragen we daarnaast een begroting van de zaken die nodig zijn, het nieuwe adres en de vloeroppervlaktes van de woning.

Onze opdracht is om de hulpverleners te helpen om tijdig, effectief en efficiënt bij te springen in urgente individuele noodsituaties van hun cliënten. Zij hebben direct contact met de cliënt en kunnen daardoor de noodzakelijke hulp het beste beoordelen. Een goed onderbouwde aanvraag is hierbij een voorwaarde.

Wie kunnen aanvragen indienen?

Professionele hulp- en dienstverleners en bewindvoerders samen met een hulpverlener kunnen voor hun cliënten een aanvraag indienen bij het fonds.

De toegekende bijdrage wordt uitbetaald aan de aanvragende instelling of rechtstreeks aan het bedrijf waarvan een offerte is ingediend. SUN Friesland maakt de bijdrage nooit rechtstreeks over op de rekening van de cliënt. Als er sprake is van bewindvoering,  dan kunnen we de gift op de beheerrekening van de cliënt storten als de bewindvoerder daarvoor toestemming geeft. 

Binnen welke termijn kan SUN Friesland helpen?

Dit hangt af van de urgentie en de juiste, volledige informatie over de hulpvraag. Bij hoge urgentie kan dit al binnen 24 uur.

Waarvoor kan een financiƫle bijdrage worden aangevraagd?

Noodzakelijke kosten kunnen op verschillende manieren worden aangegeven. De noodzaak wordt voor elke cliënt individueel vastgesteld. Het gaat echter altijd om een éénmalige uitkering voor een bepaalde besteding. Bij noodzakelijke bestaanskosten kunt u denken aan leefkosten om het eind van de maand te halen; het voorkomen van huisuitzetting of afsluiting van energie of water. Andere kosten kunnen zijn: extra kosten voor onderwijs, noodzakelijke huishoudelijke apparaten, woninginrichting en een identiteitsbewijs.

Welke bedragen worden uitgekeerd?

De hoogte van onze gift hangt af van uw hulpvraag.

Blijft er geld aan de strijkstok hangen?

Elke bijdrage die fondsen of donateurs geven, komt volledig ten goede aan hulp aan inwoners. De meeste gemeenten in Friesland ondersteunen ons met een bijdrage voor de personeels- en kantoorkosten.

Hoe is de privacy van de cliƫnten geregeld?

De behandeling van de persoonsgegevens valt onder de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden na vijf jaar vernietigd.

Privacyreglement SUN Friesland