nov
17

problemen met de verhuizing

Tot 2016 woonde Yasmine (28) met haar drie kinderen op Curaçao. Om haar kinderen betere opleidingsmogelijkheden te geven, wilde ze naar Nederland verhuizen, en hier met haar gezin een nieuwe toekomst opbouwen. Haar plan was om eerst alleen naar Nederland te komen om werk en woonruimte te regelen. Haar moeder zou dan zolang voor haar kinderen zorgen. Zo gezegd, zo gedaan.
Maar ziekte bij haar moeder strooide roet in het eten. Haar moeder kon niet langer voor haar kinderen zorgen. Daardoor was Yasmine genoodzaakt haar kinderen over te laten komen naar Nederland, nog voordat ze alles in orde had gebracht. Het gezin woonde bij verschillende familieleden in huis, Yasmine kreeg een nieuwe relatie en een vierde kind. Toen die relatie op de klippen liep, stond ze er weer alleen voor.
Met het werk dat Yasmine had, kwam zij niet boven het uitkeringsniveau uit. Doordat ze altijd de eindjes aan elkaar moest knopen, had ze geen spaarpotje op kunnen bouwen. Via de woningbouwvereniging kreeg ze gelukkig een woning. Maar omdat ze altijd inwonend was geweest, kon ze geen referenties opgeven. Daarom moest zij twee maanden huur vooruit betalen in plaats van één maand. Toen tijdens de verhuizing de koel-vriescombinatie kapot ging, was ze te ten einde raad. Via een wijkteam werd een aanvraag ingediend bij SUN, die een gift toekende van € 300 voor een nieuwe koel-vriescombinatie. Yasmine kan nu alsnog de droom voor de toekomst van haar kinderen verwezenlijken.

nov
03

extra budget noodhulp vluchtelingen

Er is de komende periode extra budget beschikbaar voor noodhulp aan vluchtelingen. Hulpverleners kunnen aanvragen bij ons doen. Dit budget is beschikbaar voor alle vluchtelingen die ons werkgebied verblijven. Het gaat dan om zowel Oekraïense ontheemden, statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning).  BIj toekenning van de noodhulp kijken we naar hoe urgent  de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt. De ondersteuing kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en en menswaardig bestaan. Het budget is niet bedoeld voor ticketkosten gezinshereniging of leges.

okt
20

energie aansluiting gezin

Energieaansluiting bij gezin met 3 kinderen afgesloten

De familie Yildiz – bestaande uit vader, moeder en 3 kinderen – kwam in financiële problemen na een familiebezoek in het buitenland. Toen ze terug naar Nederland zouden gaan, kreeg de vader van het gezin corona. Hij werd zó ziek, dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daardoor werd de terugkeer naar huis aanzienlijk vertraagd. Dat had weer tot gevolg dat de uitkering waar ze als gezin van moesten leven werd stopgezet. Omdat ze de energierekening niet langer konden betalen, zat het gezin met drie kleintjes zonder warm water, verwarming en elektriciteit.
Het wijkteam en de kredietbank hebben alles geprobeerd om de energielevering voor het gezin weer op gang te krijgen. Echter, de energiemaatschappij ging daar alleen mee akkoord als de schuldhulpverlening zou worden opgestart en de aansluitkosten van € 350 zou worden betaald. De kredietbank pakt nu de schuldhulpverlening op en de gemeente gaat de betalingsachterstand bij de energiemaatschappij overmaken. Het wijkteam vroeg bij SUN Friesland een gift aan zodat ook de aansluitkosten betaald worden. SUN heeft die gift toegekend en de familie Yildiz zit er inmiddels weer warmpjes bij.

aug
02

Nieuwe website

SUN Friesland heeft een nieuwe website met digitaal aanvraagformulier!