jul
10

nieuwsbrief 3 is uit

Nieuwsbrief 3 is uit! Wil je de nieuwsbrief ook graag ontvangen? Meld je dan aan via onze website!

mei
08

SUN Friesland brengt perspectief op een normaal leven

 

Als je dakloos bent, is het niet eenvoudig om terug te keren naar het ‘normale’ leven. Milan, een 45-jarige alleenstaande man, weet daarover mee te praten. Op dit moment ‘woont’ hij in zijn auto. Bij de gemeente heeft hij een aanvraag ingediend voor een bijstandsuitkering. De gemeente wil een aantal financiële stukken van hem zien, over een periode van 1,5 jaar. Hij heeft die stukken niet en daarom wil de gemeente niet echt meewerken aan zijn uitkeringsaanvraag.

Woningcorporatie Elkien heeft al toegezegd dat ze een woning voor Milan hebben, zodra hij zijn uitkering rond heeft. En als hij die eigen woning heeft, mag hij ook zijn eigen kind weer zien. En zo zou hij zijn leven weer op de rit kunnen krijgen. Maar Milan heeft geen geld voor eten en drinken. En hij heeft ook geen geld voor brandstof om naar zijn afspraak bij de gemeente te rijden, om zijn uitkeringsaanvraag toe te lichten. En zo komt hij ten einde raad bij SUN Friesland terecht. SUN kent Milan een gift toe van € 200. Daarmee kan hij de komende periode overbruggen tot zijn uitkering gaat lopen. Dat geeft Milan perspectief op een toekomst met een eigen thuis, samen met zijn kind.

 

mei
02

actie Jumbo

De actie bij de Jumbo heeft € 1029,10 opgebracht! Dat is een mooi bedrag waarmee we weer een aantal mensen hulp kunnen bieden.

apr
18

folder

SUN Friesland heeft een nieuwe folder! Wil je de folder ontvangen of meerdere om uit te delen aan je collega's stuur dan een mail aan info@sunfriesland.nl

apr
04

Nieuwbrief 2 is uit

Nieuwsbrief 2 is vandaag uitgebracht. Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan aan op onze website!

mrt
21

wat je al niet nodig hebt op weg naar volwassenheid

Als je als kind opgroeit in een veilige en liefdevolle omgeving, dan is dat een belangrijke basis waar je de rest van je leven profijt van hebt. Dat gaat helaas niet op voor de inmiddels 22-jarige Mike. Toen hij jong was, maakt hij al veel onveiligheid mee, waardoor hij wantrouwend is geworden en hij zijn zaakjes het liefst zelf opknapt.

Onlangs kon Mike doorstromen naar een project voor begeleid wonen en verhuisde hij naar een eigen woonstudio. Dat is voor hem een mooie stap in zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid. Hij is nu zo ver dat hij zelf zijn vaste lasten kan betalen. Voor de inrichting van zijn nieuwe thuis heeft hij natuurlijk spullen nodig. Op zijn ouders hoeft hij in financieel opzicht echter niet te rekenen. Hij heeft nog een tante, die hem wat geld leent voor een bank en een kookplaat. Een wasmachine en een koelkast heeft hij niet. Hij wil dat heel graag zelf regelen, maar dat gaat nog wel even duren, gezien zijn financiële ruimte.

Als Mike verder geen hulp zou krijgen, zou hij voorlopig op de bank slapen en zou hij heel eenzijdig eten. Voor sport en sociale activiteiten heeft hij geen geld. En dan moet er verder ook niets onvoorziens gebeuren, want ook dat zou Mike niet kunnen betalen.

Zijn begeleider neemt contact op met SUN Friesland en legt de situatie uit. Zij kent hem goed en weet dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt, dat hij echt niet meer heeft dan andere studenten of dat hij er rare zaakjes op na houdt. SUN kent Mike een gift toe van € 450 waarmee hij een bed, koelkast, wasmachine en wat keukenspullen kan aanschaffen. Daarmee is een praktische basis gelegd waarop Mike zelf weer kan voortbouwen.

mrt
14

actie Jumbo

De Maripaan groep, waarvan winkelketen Jumbo onderdeel is, gaat van 25 maart t/m 21 april actie voeren voor SUN Friesland. Klanten van de Jumbo'in Drachten (Drait en Stationsweg) en Jumbo Surhuisterveen kunnen in deze periode hun flessenbon doneren.Een mooie actie en we zijn dan ook zeer benieuwd naar de resultaten!

mrt
07

donatie NVNN

Op 6 maart j.l. ontvingen we een gift van de Nierpatienten Vereniging Noord Nederland een donatie van  €2556,74. De vereniging is opgeheven en men heeft besloten om het restant saldo te verdelen over SUN Groningen en SUN Friesland. Wij danken de vereniging voor deze gift en toegezegd dat deze goed besteed zal worden!

nov
30

nienkes huis wordt weer een thuis

Financiële problemen staan zelden op zichzelf. Neem nou Nienke, een alleenstaande moeder van 45 jaar. Ze heeft de afgelopen tijd het nodige meegemaakt: Ze kreeg diabetes én een dwarslaesie. Ze moest onlangs geopereerd worden en nu beweegt ze zich voort in een rolstoel; voor buiten heeft ze een scootmobiel. Nienke had een uitkering van het UWV nodig, maar die liep vertraging op, waardoor de schulden zich begonnen op te stapelen. Ze liep daarin zó vast, dat ze bij de schuldhulpverlening terecht kwam. Die hebben een regeling getroffen voor haar vaste lasten.

Vanuit de gemeente zijn er meerdere hulpverleners betrokken bij Nienke en haar zoon. Doordat Nienke niet meer zo mobiel is, heeft ze haar woning niet goed kunnen onderhouden. De GGD heeft haar woning leeggeruimd en schoongemaakt. En de vrijwilligers van Stichting Present staan klaar om de woning weer prettig leefbaar te maken voor Nienke en haar kind. Een vrolijk kleurtje op de muur kan dan al wonderen doen, maar er is geen geld voor verf. Van SUN Friesland ontvangt Nienke een gift van € 200. Volgende week komen de vrijwilligers van Present langs, om van Nienkes huis een thuis te maken.

sep
14

Alie hoort er weer bij

Alie is nog maar 56 jaar als ze merkt dat ze steeds minder gaat horen. Ze laat daarom een uitgebreid gehooronderzoek doen. Daaruit blijkt dat haar oren zodanig achteruit zijn gegaan, dat ze een gehoorapparaat nodig heeft. De audicien geeft Alie het advies, te kiezen voor een oplaadbaar exemplaar. Dat is op termijn namelijk goedkoper.

Alie heeft geen schulden, ook al is haar inkomen niet hoog. Door goed op de kleintjes te letten, kan ze net rondkomen. Het lukt haar echter niet, de eigen bijdrage voor een gehoorapparaat en de bijbehorende oplader zelf te betalen. Op haar spaarrekening heeft ze nog wel een bedragje staan, maar dat is van de energietoeslag en die heeft ze ook niet voor niks gekregen.

Van SUN Friesland krijgt Alie een gift van € 675 voor de benodigde gehoorapparatuur. Afgesproken wordt, dat Alie zelf de servicekosten voor haar gehoorapparaat betaalt. Alie is blij, want ze ‘hoort’ er weer bij!

mei
04

jonge vrouw met gebitsklachten ontvangt een gift

Sarina (23 jaar) werd door een bewindvoerder aangemeld bij SUN Friesland. Ze was al heel lang niet naar de tandarts geweest, met de nodige pijnklachten tot gevolg. Doordat ze al langere tijd schulden had bij haar zorgverzekeraar, was haar aanvullende tandartsverzekering stopgezet. Die schulden maakten ook een gemeentepolis voor tandartskosten onmogelijk. Vervolgens vroeg Sarina bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Ook die aanvraag werd afgewezen, omdat er volgens de gemeente een voorliggende voorziening was voor Sarina. Daardoor kwam zij klem te zitten in regelgeving en procedures, terwijl de tandartsbehandeling steeds urgenter werd. SUN bood uitkomst en kende een gift toe van € 750. Daarmee kon de tandarts aan de slag om het gebit van Sarina te herstellen en werd zij verlost van haar pijn.

mrt
02

zo heb je alles, zo heb je niks

Dave (52) was getrouwd en had een leuke baan. De problemen ontstonden in 2017, toen zijn relatie stuk liep. De scheiding verliep problematisch, waardoor Dave in één keer dakloos werd. Vervolgens raakte hij zijn baan en dus zijn inkomen kwijt en ontstonden er schulden. Hij kreeg een herseninfarct en kwam in het ziekenhuis terecht. Zo kwam hij in beeld bij hulpverleners en kreeg hij na zijn herstel een plek in de crisisopvang.
Het leek beter te gaan toen Dave in 2021 opnieuw trouwde. Dit geluk was helaas van korte duur en hij moest het huis van zijn ex-partner verlaten. Zo kwam hij opnieuw in de opvang terecht. Hij is nu inmiddels zover, dat hij kan doorstromen naar een zelfstandige woonvorm. Maar al die jaren dat hij in de opvang woonde, leefde hij op het niveau van zak- en kleedgeld. Hij heeft dus nooit iets kunnen sparen voor een nieuwe inboedel. Zijn nieuwe budget is nog niet duidelijk omdat alles nog moet worden aangevraagd: gas, water en elektra, tv-abonnement en huurtoeslag. Dave heeft een uitkering aangevraagd bij zijn nieuwe woongemeente, maar die is nog niet toegekend. Limor heeft voor Dave bijzondere bijstand aangevraagd, maar ook die is nog niet toegekend. Daarnaast is er een aanvraag ingediend voor bijzondere bijstand voor woninginrichting.
Omdat Dave verder wil met de terugkeer naar zelfstandigheid, heeft Limor bij SUN een aanvraag gedaan voor een lening. Die lening is aan hem toegekend voor het bedrag van de eerste huur en de inboedel, in afwachting van het besluit over de bijzondere bijstand. Daarmee kan Dave stappen zetten naar een nieuw leven.

feb
16

Hanzehogeschool voert actie voor SUN

14 februari was de kick-off van een actie die de Hanzehogeschool in Groningen gaat voeren om geld in te zamelen voor SUN Friesland, Groningen en Drenthe.

Dit jaar bestaat de Hanzehogeschool 225 jaar. Elk 5-jarige lustrum wordt gevierd en er worden 2 goede doelen gezocht waarvoor actie gevoerd wordt. Deze keer is SUN een van deze goede doelen.

De eerste acties gingen dezelfde dag nog van start: een speldjes actie met "225", die voor minimaal 7,50 gekocht kunnen worden en een zeil waarop iedereen een mooie 225 kan tekenen: van dit zeil worden tassen gemaakt die in een veiling verkocht worden.  Wij hopen op mooie initiatieven en een mooie opbrengst voor SUN!

 

jan
25

Donatie van de Hubertinestichting

Vrijdag 20 januari ontvingen wij bericht van de Hubertinestichting in Leeuwarden, waarin zij aangaven €4.500,- te willen doneren aan het giftenbudget van SUN Friesland. Deze donatie moet dan ingezet worden voor medische kosten. Wij danken de stichting hartelijk voor deze gift!

jan
05

reiskosten

Jason is een jongen van 15 jaar, die vorig jaar van de middelbare school is getrapt in het dorp waar hij woont. Door zijn gedrag heeft hij het daar zelf naar gemaakt, zeggen sommigen. Maar negatief gedrag komt ergens vandaan. Daarom hebben hij en het gezin waar hij uit komt veel begeleiding gekregen de afgelopen tijd. En dat heeft een positief resultaat: na een half jaar thuis zitten, gaat Jason weer elke dag naar school, de Zamenhof in Leeuwarden voor praktijkonderwijs. De structuur van school doet hem goed en houdt hem van de straat. Vanuit zowel de school als de begeleidende instanties is aangegeven, dat het voor Jason van groot belang is, dat hij dit en het komend schooljaar op de Zamenhof blijft.

Er doemt alleen één probleem op: de vervoerspas waarmee Jason iedere schooldag vanuit zijn woonplaats naar Leeuwarden reist, verloopt op korte termijn. En wie gaat die reiskosten dan betalen? Het is duidelijk dat Jason en zijn ouders daar het geld niet voor hebben. Een aanvraag bij de gemeente voor bijzondere bijstand loopt op niets uit, want het is Jasons eigen schuld dat hij niet meer in zijn eigen dorp naar school kan, zeggen de ambtenaren die de regels strak hanteren. Als Jason opnieuw thuis zou komen te zitten, is het risico groot dat hij opnieuw in de problemen komt.

Jasons’ begeleider gaat alles op alles zetten met hardheidsclausules om ervoor te zorgen dat Jason tóch in aanmerking komt voor de reiskostenvergoeding vanuit de gemeente. De kans van slagen is groot, maar de tijd dringt! Binnen een paar dagen moet het geld er zijn. De begeleider belt met SUN Friesland en legt het verhaal uit. De situatie is erg urgent en daarom neemt SUN de aanvraag met spoed in behandeling. SUN kent Jason het geld toe dat hij nodig heeft voor zijn buskaart, totdat de reiskostenregeling met de gemeente is geregeld. Daarmee kan hij op de school blijven waar hij zo goed op zijn plaats is. Als hij deze school afmaakt, wil Jason doorstromen naar het MBO. De opluchting is groot dat het lukt om Jason op het goede spoor te houden!

dec
26

SUN Friesland gesloten!

SUN Friesland is gesloten t/m 2 januari 2023.

dec
08

donatie giftenbudget

Ars Donandi via het W.J.O. de Vriesfonds doneert aan SUN Friesland!

Op 24 november kregen we het heuglijke bericht van SUN Nederland dat bovengenoemd fonds een bijdrage wilde leveren aan de drie noordelijke noodhulp bureaus (Friesland, Groningen en Zwolle). Daarmee kregen we 10.616 euro toegevoegd aan ons giftenbudget, waarmee we weer veel cliënten van noodhulp kunnen voorzien. Wij bedanken het fonds hartelijk voor deze gift!

nov
17

problemen met de verhuizing

Tot 2016 woonde Yasmine (28) met haar drie kinderen op Curaçao. Om haar kinderen betere opleidingsmogelijkheden te geven, wilde ze naar Nederland verhuizen, en hier met haar gezin een nieuwe toekomst opbouwen. Haar plan was om eerst alleen naar Nederland te komen om werk en woonruimte te regelen. Haar moeder zou dan zolang voor haar kinderen zorgen. Zo gezegd, zo gedaan.
Maar ziekte bij haar moeder strooide roet in het eten. Haar moeder kon niet langer voor haar kinderen zorgen. Daardoor was Yasmine genoodzaakt haar kinderen over te laten komen naar Nederland, nog voordat ze alles in orde had gebracht. Het gezin woonde bij verschillende familieleden in huis, Yasmine kreeg een nieuwe relatie en een vierde kind. Toen die relatie op de klippen liep, stond ze er weer alleen voor.
Met het werk dat Yasmine had, kwam zij niet boven het uitkeringsniveau uit. Doordat ze altijd de eindjes aan elkaar moest knopen, had ze geen spaarpotje op kunnen bouwen. Via de woningbouwvereniging kreeg ze gelukkig een woning. Maar omdat ze altijd inwonend was geweest, kon ze geen referenties opgeven. Daarom moest zij twee maanden huur vooruit betalen in plaats van één maand. Toen tijdens de verhuizing de koel-vriescombinatie kapot ging, was ze te ten einde raad. Via een wijkteam werd een aanvraag ingediend bij SUN, die een gift toekende van € 300 voor een nieuwe koel-vriescombinatie. Yasmine kan nu alsnog de droom voor de toekomst van haar kinderen verwezenlijken.

nov
03

extra budget noodhulp vluchtelingen

Er is de komende periode extra budget beschikbaar voor noodhulp aan vluchtelingen. Hulpverleners kunnen aanvragen bij ons doen. Dit budget is beschikbaar voor alle vluchtelingen die ons werkgebied verblijven. Het gaat dan om zowel Oekraïense ontheemden, statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning).  BIj toekenning van de noodhulp kijken we naar hoe urgent  de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt. De ondersteuing kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en en menswaardig bestaan. Het budget is niet bedoeld voor ticketkosten gezinshereniging of leges.

okt
20

energie aansluiting gezin

Energieaansluiting bij gezin met 3 kinderen afgesloten

De familie Yildiz – bestaande uit vader, moeder en 3 kinderen – kwam in financiële problemen na een familiebezoek in het buitenland. Toen ze terug naar Nederland zouden gaan, kreeg de vader van het gezin corona. Hij werd zó ziek, dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daardoor werd de terugkeer naar huis aanzienlijk vertraagd. Dat had weer tot gevolg dat de uitkering waar ze als gezin van moesten leven werd stopgezet. Omdat ze de energierekening niet langer konden betalen, zat het gezin met drie kleintjes zonder warm water, verwarming en elektriciteit.
Het wijkteam en de kredietbank hebben alles geprobeerd om de energielevering voor het gezin weer op gang te krijgen. Echter, de energiemaatschappij ging daar alleen mee akkoord als de schuldhulpverlening zou worden opgestart en de aansluitkosten van € 350 zou worden betaald. De kredietbank pakt nu de schuldhulpverlening op en de gemeente gaat de betalingsachterstand bij de energiemaatschappij overmaken. Het wijkteam vroeg bij SUN Friesland een gift aan zodat ook de aansluitkosten betaald worden. SUN heeft die gift toegekend en de familie Yildiz zit er inmiddels weer warmpjes bij.

aug
02

Nieuwe website

SUN Friesland heeft een nieuwe website met digitaal aanvraagformulier!